U kunt HIER 24 uur per dag,
7 dagen in de week uw eigen
bankrekeningen, budgetplan
en schulden bekijken!

Schulden

Beschermingsbewind is in principe niet bedoeld om schulden te saneren. Indien u te maken heeft met schulden kan de bewindvoerder trachten om een betalingsregeling te treffen met de schuldeiser(s), indien deze oplosbaar zijn binnen 36 maanden.

Bij (zeer) problematische schulden zal de schuldsanering echter uit handen gegeven worden en zal er een procedure voor schuldhulpverlening aangevraagd worden via de plaatselijke gemeente. Na een persoonlijke intake bij de betreffende gemeente, zal deze het schuldsaneringstraject opstarten. De schuldhulpverlener, de bewindvoerder en u zullen samen proberen om dit schuldprobleem op te lossen. U dient er rekening mee te houden, dat het voor kan komen dat er een wachtlijst is bij de gemeente en dat een schuldhulpverleningstraject een behoorlijke tijd in beslag neemt. Het is niet van vandaag op morgen geregeld en kan enige maanden in beslag nemen. In de tussentijd kan de bewindvoerder niet voorkomen, dat schuldeisers uw schulden verhogen met diverse kostenverhogende maatregelingen. denk hierbij aan rentekosten, incasso- en/of deurwaarderskosten. Meer informatie vindt u in de folder “ Werken aan een schuldenvrije toekomst ”. Ook kunt u voor vragen aankloppen bij het schuldhulp loket van uw gemeente. Meer informatie over beschermingsbewind kunt u vinden in de folder “ curatele, bewind en mentorschap ” van het Ministerie van Justitie.