U kunt HIER 24 uur per dag,
7 dagen in de week uw eigen
bankrekeningen, budgetplan
en schulden bekijken!

Werkwijze bewindvoering

Wanneer een klant behoefte heeft aan beschermingsbewind kan er contact opgenomen worden met de friese bewindvoerder. Hij zal een intakegesprek voeren met de klant, eventueel in samenwerking met de persoonlijke begeleider, bij de klant thuis, bij de hulpverleningsinstantie of in het kantoor van de friese bewindvoerder, mits de Coronaregels in acht worden genomen. Tijdens dit kennismakingsgesprek zullen beide partijen een wederzijds vertrouwen moeten voelen en uitspreken. Als beide partijen akkoord gaan met het bewind zullen de benodigde formulieren samen met de friese bewindvoerder ingevuld worden.

Verzoek onder bewindstelling

De ondertekende formulieren, aangevuld met een eventuele deskundigenverklaring enof schuldenoverzicht zullen door de friese bewindvoerder opgestuurd worden naar de Kantonrechter. Deze zal de aanvraag beoordelen en de friese bewindvoerder benoemen. Als de benoeming een feit is, zal de friese bewindvoerder de financiële administratie overnemen om alle instellingen aan te schrijven en het postadres te wijzigen. Wanneer alle instellingen hebben gereageerd en het inkomen op de ‘nieuwe’ beheer-rekening binnenkomt wordt op basis van het budgetplan het weekgeld, al naar gelang de wensen en mogelijkheden, vastgesteld. Verder gaat de friese bewindvoerder uitzoeken of er eventueel bijzondere bijstand aangevraagd kan worden, of er recht bestaat op minimaregelingen en of alle toeslagen zijn aangevraagd.

Nazorg

De praktijk leert dat er over het algemeen regelmatig contact zal zijn tussen de klant of zijn/haar begeleider en de bewindvoerder. De friese bewindvoerder vindt het belangrijk dat de klant en zijn omgeving waar mogelijk tevreden zijn, waarbij persoonlijk contact het verschil kan maken. De friese bewindvoerder is van maandag t/m donderdag telefonisch van 09:00 tot 11.30 bereikbaar. Voicemail, mail, app en sms wordt zoveel mogelijk binnen 24 uur beantwoordt, maar in ieder geval binnen 48 uur.