U kunt HIER 24 uur per dag,
7 dagen in de week uw eigen
bankrekeningen, budgetplan
en schulden bekijken!

Downloads

  Klachtenreglement

  De friese bewindvoerder hecht veel waarde aan het vertrouwen die u in hem hebt gesteld. Hij vindt het belangrijk dat u als klant tevreden bent! Omdat theorie en praktijk niet altijd hand in hand gaan heeft de friese bewindvoerder een klachtenreglement opgesteld.
 • Klachtenreglement de friese bewindvoerder
 • Tarievenlijst bewindvoering

  De tarieven worden bepaald door de minister van Justitie in overleg met het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK) en gelden voor professionele bewindvoerders. Jaarlijks worden de tarieven geïndexeerd.
 • Tarievenlijst bewindvoering
 • Verzoek tot onderbewindstelling

  Wanneer de klant en de friese bewindvoerder beide akkoord gaan met de onderbewindstelling zal d.m.v. een aanvraagformulier een verzoek tot onderbewindstelling aan de kantonrechter worden gedaan. Dit verzoek wordt door de klant of een vertegenwoordiger samen met de bewindvoerder ingediend door middel van het invullen en ondertekenen van het verzoek tot onderbewindstelling.
 • Verzoek tot onder bewindstelling